OOK JIJ HOORT ERBIJ Elke (jong) volwassene helpen we op weg
om mee te doen in de maatschappij.
STEUNTJE NODIG? Jaarlijks helpen we veel jongeren, volwassenen en gezinnen.

Opvoeden en opgroeien gaat niet vanzelf.

Loop jij als ouder regelmatig tegen problemen rond opvoeden aan? Vertoont jouw kind gedragsproblemen? Wil jij dat je kind zich gelukkig voelt binnen jullie gezin en de samenleving? Of heb jijzelf vragen over je eigen weg naar volwassenheid? Wij kunnen helpen!
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in Limburg

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders. Bij opgroeien en opvoeden; informatie en advies, signaleren van problemen, pedagogische hulp en coördineren van de zorg.

Lees meer
Jeugdhulpverlening, jeugdgezondheid (GGZ), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wet op de Jeugdzorg

Vraaggerichte jeugdzorg; zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere georganiseerd, zo kort mogelijke duur en zo licht als mogelijk. Jeugdhulpverlening, jeugdgezondheid (GGZ), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer

NOVA CURAE STAAT VOOR:

  • Interculturele hulpverlening
  • Multidisciplinaire hulpverlening
  • Hulp dichtbij vanuit de wijk, wij zitten letterlijk “om de hoek”
  • Snelle hulpverlening door eigen crisisdienst
  • Aanpak gericht op de multiculturele samenleving
  • Ervaring met vluchtelingen
  • Per 01 nov. 2022 zijn er geen wachtlijsten.

ONZE MISSIE

Het is onze missie om mensen, in het bijzonder mensen met een migratie achtergrond, in onze samenleving tot hun recht te laten komen, als mens en als burger. Om ze in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk te laten ontplooien, naar eigen behoeften en opvattingen.

“Ieder mens heeft recht op professionele hulpverlening.”

Kinderen hebben recht op een adequate en liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken.

ONZE VISIE

Om iedereen de kans te geven zich te ontplooien tot een volwaardig lid van onze samenleving bieden wij hulp aan kinderen, gezinnen, jeugdigen en volwassenen. Onze hulp is vraaggericht, systeemgericht en oplossingsgericht. Het uitgangspunt hierbij is één gezin, één plan, één regisseur.

ONZE RICHTLIJNEN

Nova Curae biedt deskundige hulp bij ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen.
Onze medewerkers zijn ingeschreven bij het SKJ en handelen volgens hun beroepscode. Onze organisatie is ISO9001 gecertificeerd.

ONDERSTEUNING DIE JE BEGRIJPT

OVER ONS

Nova Curae biedt bijzondere jeugdzorg in Limburg: intercultureel en multidisciplinair.

Wij zetten ons als team en individueel in voor de meest kwetsbare groep in de samenleving: gezinnen met kinderen en jongeren, in het bijzonder bij gezinnen met een migratieachtergrond.

“Hoe sneller een kind de juiste zorg ontvangt, des te sneller is de thuissituatie voor het hele gezin kalm en gelukkig!”

ontmoet het team
Ze praatte als gelijke tegen mij, als gelijkwaardig persoon- B.A.
Er werden geen standaard vragen gesteld- D.E.
Ze doet wat ze zegt, ze heeft mijn vertrouwen- J.P.

ONS INLOOPSPREEKUUR OVER KIND EN GEZIN

Heb je vragen over opvoeden, over je gezin of kom je er zelf even niet uit? Kom dan naar ons gratis spreekuur, iedere maandag en vrijdag van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Deze spreekuren zijn vrij toegankelijk, zonder verplichting en zonder afspraak.

Nova Curae
Kloosterstraat 2
5921 HC Blerick-Venlo

Neem contact op

Algemene informatie
Mail: info@novacurae.nl
Tel: +31 (0) 77 – 390 20 55
Ma – Vrij 09.00 – 17.00 uur

In geval van spoed
Tel: +31 (0) 6 – 24 13 11 56

Via social media
facebook.com/nova.curae