Over ons

Ons multidisciplinaire team biedt zorg op maat, ook bij jouw thuis.

Wij zetten ons in het bijzonder in voor gezinnen met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond.

INTERCULTURELE HULPVERLENING
ONDERSTEUNING DIE JE BEGRIJPT

Onze hulpverleners hebben, door hun eigen achtergrond, ervaring met cultuurverschillen. Deze ervaring vormt een extra motivatie om, met kennis en begrip, de juiste begeleiding te bieden.

Samen wordt naar oplossingen en aanpassingen gezocht. Met toewijding, aandacht en creativiteit.

Spreek jij een andere taal dan wij? Geen probleem! Wij werken samen met vertalers die tijdens ons gesprek ervoor zorgen dat wij elkaar begrijpen.

De beleidsverklaring is op te vragen bij A.Ozdemir Bestuur Nova Curae Zorggroep B.V.

Onze kracht bestaat uit:

  • Kennis, begrip en ervaring met cultuurverschillen
  • Samen zoeken naar oplossingen
  • Creatief denken
  • Respect voor ieders achtergrond
  • Ervaring met vluchtelingen
  • Mogelijke inzet vertalers

We bieden advies en deskundige begeleiding.

ONS INLOOPSPREEKUUR OVER KIND EN GEZIN

Heb je vragen over opvoeden, over je gezin of kom je er zelf even niet uit? Kom dan naar ons gratis spreekuur, iedere maandag en vrijdag van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Deze spreekuren zijn vrij toegankelijk, zonder verplichting en zonder afspraak.

Hoofdvestiging Maastricht

Nova Curae
Bilserbaan 19D
6217 JD Maastricht

ONS TEAM STAAT VOOR JOU KLAAR!

Wij bieden hulp aan ouders, gezinnen en jongeren met een migratie achtergrond. Onze zorg is laagdrempelig, de hulpverleners zijn geregistreerde professionals, onze organisatie is gecertificeerd en behandelingen zijn op maat.

A. Ozdemir

A. Ozdemir

Directeur / Coördinator

Zij is gedreven in het leveren van zorg op maat. Zij gelooft in de eigen kracht en biedt ondersteuning waar dit nodig is.

S. Rahmouni

S. Rahmouni

Gespecialiseerd thuisbegeleider

Hij werkt oplossingsgericht en zet zich in voor het gezin
en individu.

H. Rahmouni

Gespecialiseerd woonbegeleidster

Het opgroeien, opvoeden en zelfstandig leven kan soms moeilijk zijn. Als ervaren hulpverleenster weet ze hier wel raad mee en biedt ze de gewenste ondersteuning.

A. Abdulrashid

Vrijwilliger

Hij vindt het belangrijk om het gesprek luchtig te houden.

Mr. A. Sarkis

A. Sarkis

Juridisch adviseur

Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, jeugd-, personen- en familierecht.

F. Kianersy

Maatschappelijk hulpverlener

H. Meftah

Hulpverlener

A. Almis

Ambulant hulpverlener

Z. erkilic

Ambulant hulpverlener

T. Van Haarlem

Ambulant hulpverlener

N. dinar

Ambulant hulpverlener

Zij zet zich ervoor in om met kinderen en hun opvoeders de stap te maken
naar een socialere leefomgeving.

H. Janim

Ambulant hulpverlener

Zij is gespecialiseerd in opvoeding, onderwijs en vorming.

A. Helgers

Gedragswetenschapper

M. Durmaz

Gespecialiseerde hulpverlener

G. Terterian

Ambulant hulpverlener

M. Bingolo

Ambulant hulpverlener

R. Karah Batak

Stagaire Ambulant

WAT KUNNEN WE VOOR JOU BETEKENEN?

Nova Curae biedt thuisbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen,  jongeren en hun ouders die kampen met (interculturele) problemen op het gebied van gedrag, school, werk, samenleving of opvoeding.

Onze kennismaking begint met een intake gesprek, waarna wordt bekeken welke hulpverlening het beste past. Zodat jij de hulp krijgt die je nodig hebt!

De eigen bijdrage voor de cliënt is beperkt, precieze uitleg ontvang je tijdens het inloopspreekuur.

neem contact op

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in Limburg

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders. Bij opgroeien en opvoeden; informatie en advies, signaleren van problemen, pedagogische hulp en coördineren van de zorg.

Lees meer
Jeugdhulpverlening, jeugdgezondheid (GGZ), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wet op de Jeugdzorg

Vraaggerichte jeugdzorg: zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere georganiseerd, zo kort mogelijke duur en zo licht als mogelijk. Jeugdhulpverlening, jeugdgezondheid (GGZ), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer