Blog

Kinderburgemeester

Vanaf het schooljaar 2020/2021 start een programma voor de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Op drie basisscholen worden lessen gegeven over democratie en gemeentepolitiek. Na deze lessen kunnen de leerlingen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad en als kinderburgemeester. Dit schooljaar is een pilot. 

Tijdens de lessen leren de kinderen eerst hoe een gemeenteraad werkt en wat raadsleden en burgemeesters doen. Na deze lessen kunnen deze leerlingen zich aanmelden als kindergemeenteraadslid. Eén van de kindergemeenteraadsleden wordt uiteindelijk gekozen tot kinderburgemeester

De kindergemeenteraad gaat een paar keer per jaar vergaderen over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. Daarna zal de kindergemeenteraad een advies geven over het onderwerp.

De kinderburgemeester is ook een ambassadeur voor de gemeente. Hij of zij is bijvoorbeeld aanwezig bij evenementen of opent samen met de burgemeester bijeenkomsten en houdt dan een toespraak. De kinderburgemeester wordt begeleid en uiteraard letten we op dat de werkzaamheden het schoolwerk niet in de weg zitten.

Pilotjaar 2020/2021

Het schooljaar 2020-2021 is een pilotjaar, waarin vier groepen 7 van drie basisscholen gaan deelnemen aan het programma. De drie scholen zijn:

BS Petrus en Paulus in Wolder
OBS de Regenboog in Scharn
El Habib in Pottenberg

Alle groepen krijgen de lessen in oktober en november 2020. Daarna kunnen uit kinderen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad. Een selectiecommissie, van vijf raadsleden, zal de kinderburgemeester kiezen. Vanaf januari 2021 zullen de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester iedere maand vergaderen.

Hoe werkt het?

Vanaf het voorjaar 2021 wordt het programma uitgebreid. In april, mei en juni krijgen groepen 6 van meerdere basisscholen de lessen over democratie en de gemeentepolitiek. De leerlingen van deze klassen kunnen zich dan aanmelden voor de kindergemeenteraad van het schooljaar 2021/2022. Hierover volgt later meer informatie.